• 9960388888
  • manav.vikas@yahoo.com
  • Sneha Complex,Near , Dattawadi Bus Stand, Amravati Road, Nagpur

OUR TEAM

Rajabhau Jodh

Rajabhau Jodh

Founder

Dr. Raghunath B. Wadekar

Dr. Raghunath B. Wadekar

Consultant

Asha Menon

Asha Menon

HIV & AIDS Project Leader

Shubhangi Garonde

Shubhangi Garonde

Migrant Project Leader

Mrunmaee Jodh

Mrunmaee Jodh

Operations Leader

        Adv. Krupal Bhoyar

Adv. Krupal Bhoyar

Legal Expertise